Nyhet

Gård & Djurhälsans remissvar på utredningen om ”Djurens hälso- och sjukvård”

Den statliga utredningen ”Bättre förutsättningar för djurens hälso- och sjukvård” berör bland annat olika modeller för med vilken omfattning och med vilket upplägg som staten ska upprätthålla veterinär beredskap. Det förslag som utredningen framhåller främst innebär att Distriktsveterinärerna under vissa förutsättningar ska ha möjlighet att stänga sin jourverksamhet mellan klockan 23-06.

Gård & Djurhälsans hållning i remissvaret är att vi avstyrker förslaget med följande argument:

  • Förslaget är inte i linje med Sveriges generellt höga ambitioner för djurskydd
  • Utredningen har förbisett tillgången på veterinärer som en del i den pågående återuppbyggnaden av ett kraftfullt civilförsvar. Ur detta perspektiv är det inte lämpligt att nedmontera veterinär beredskap i fredstid.
  • Förslaget är inte i linje med Livsmedelsstrategin som ska verka för bättre förutsättningar för livsmedelsproducenterna och minskat matsvinn

Läs det fullständiga remissvaret:
Remissvar avseende SOU 2022:58
– Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård