Nyhet

Gård & Djurhälsan medverkar som expert i global rapport om antibiotikaresistens

FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO har tagit initiativ till en rapport om svenska erfarenheter kring arbetet mot antibiotikaresistens i mjölkproduktionen.  Gård & Djurhälsan har medverkat som expert i arbetet. Rapporten visar att Sveriges arbete kan fundera som ett gott exempel för andra länder.

Syftet med rapporten är att visa hur Sverige framgångsrikt arbetat inom mjölkproduktionen för att uppnå det goda läge vi har med låg antibiotikaanvändning och friska djur med hög produktivitet. Detta genom ett arbetssätt unikt för Sverige, menar en av medförfattarna, veterinär och expert inom djurvälfärdsfrågor Anita Jonasson.

—Viktiga faktorer som bidragit till detta är bland annat att Sverige bekämpat angelägna sjukdomar som till exempel BVD och paratuberkulos, genom att vi arbetat förebyggande för att undvika att djur blir sjuka och att vi tidigt förbjöd användning av antibiotika som fodertillsats till våra djur, säger Anita.

Vinst för alla

Det är av stor betydelse att samtliga sektorer arbetar med frågan för att förbättra världshälsan då antibiotikaresistens anses vara en av våra främsta utmaningar samtidigt som vi ska med att mätta en växande befolkning som att motverka klimatförändringarna.

—Antibiotikaresistens är en mycket viktig fråga som både veterinär och humanmedicinen i hela världen behöver arbeta med framåt.  Genom att berätta om våra erfarenheter kan vi i Sverige vara med och bidra till det internationella arbetet för att bekämpa antibiotikaresistens bland djur och människor och samtidigt upprätthålla en hög produktivitet på ett klimatsmart sätt. Något som inte bara producenterna tjänar på utan även världsbefolkningen.

Unik kompetens

Rapporten är framtagen på initiativ av FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation i samverkan med Näringsdepartementet, Gunilla Eklund och SLU, Ulf Magnusson. Tillsammans har de tillsatt en grupp av experter från både myndigheter och näringen, där Gård och djurhälsan tillfrågas agera tillsammans med andra experter på området.

—Gård & Djurhälsan har under många år arbetat med sjukdomsbekämpning och med frågor kring antibiotika och antibiotikaanvändning. Inom nöt består det bland annat i sjukdomsövervakning via provtagningar och obduktioner, arbete med att driva paratuberkulosprogrammet och rådgivning kring infektionssjukdomar.

Detta visar än en gång att den svenska modellen är framgångsrik och att friska djur inte behöver antibiotika men även att Gård & Djurhälsan har högt anseende i dessa frågor.

 

En av författarna till, FAO:s senaste rapport är Anita Jonasson, veterinär och expert inom djurvälfärdsfrågor .