Nyhet

Gård & Djurhälsan i paneldebatt i Almedalen

Vår VD Håkan Henrikson representerade G&D och vårt remissvar på utredningen ”Bättre förutsättningar för djurens hälso- och sjukvård” i paneldebatten - ”Finns det hopp om trygg djursjukvård för lantbrukets djur” som Agria arrangerade.

G&Ds ställningstagande är att utredningens förslag om stängd jourverksamhet inte är en (acceptabel) lösning. Tillgång till veterinär akutsjukvård är en samhällsviktig funktion. Det är också det etiskt och moraliskt riktiga utifrån svenska värderingar och även utifrån gällande djurskyddslag.