Nyhet

Gård & Djurhälsan får masterkompetens i bedömning av djurvälfärd i primärproduktionen

Katinca Fungbrant, nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan, har i dagarna tagit examen från Århus universitets 2-åriga masterutbildning i bedömning av djurvälfärd i primärproduktionen för djurslagen nöt, gris, fågel och mink och blir därmed först i Sverige med masterkompetens inom detta område. Utbildningen omfattar kunskap om underlag och bakgrund för djurskyddslagstiftning såväl internationellt som nationellt (dansk lagstiftning).

–Det är intressant att jämföra lagstiftning men också olika initiativ till djurvälfärdsmärkningar som nu blir allt vanligare i Danmark och övriga Europa. I Sverige finns det få renodlade djurvälfärdsmärkningar men ändå är det många producenter som gör mer än vad lagen kräver när det gäller utrymme eller betesdrift, säger Katinca.

Utbildningen lägger också stort fokus på kunskap om vilken forskning som finns bakom olika indikatorer och metoder för att mäta djurvälfärd. Katincas examensarbete gick ut på att utarbeta parametrar för att bedöma välfärd hos tjurar på stall i svenska besättningar.

Katinca fortsätter:
–Sverige har absolut ett bra läge när det gäller djurvälfärd men det finns också många områden där vi kan utvecklas. Framför allt när det gäller byggfrågor och hur man bygger med bäst komfort tex för tjurar som föds upp på stall. Vi är ganska ensamma om att ha den produktionstypen i Europa så det finns inte så mycket kunskap att hämta internationellt om just detta

–Vi är otroligt stolta över Katincas examen och det är jätteviktigt för oss att föra diskussionerna kring djurvälfärd just utifrån produktionens perspektiv. Både vi rådgivare och våra kunder jobbar ju varje dag med att bedöma och förbättra både djurhälsa och djurvälfärd för förbättrade produktionsresultat, säger Virpi Welling, affärsområdeschef för NÖT på Gård & Djurhälsan.