Nyhet

Förändringar avseende fakturering av anslutna besättningar till MV/CAE-programmet

Från och med 2020 införs en årsavgift på 350 kr/besättning och år för besättningar som är anslutna till MV/CAE-programmet.

Tidigare har vi debiterat en avgift på 400 kr vid förnyelse av intyg men den avgiften tas nu bort och ersätts av en årlig avgift.

Provtagningskostnaden ligger kvar oförändrat gentemot tidigare år och är en kostnad som utgår när besättningen uppnått MV-fri/CAE-fri status och besättningen inte längre behöver ta prov rutinmässigt.

Anledningen till förändringen är att programmet behöver öka sin självförsörjningsgrad.

Information om denna förändring har tidigare gått ut i de två senaste nyhetsbreven samt skickats ut via mejl i början av året. Uppdaterad information om kostnader för programmet finns även publicerad på hemsidan.

Har du frågor som rör fakturan eller din anslutning till programmet så hör gärna av dig till oss.

Med vänlig hälsning

MV/CAE-teamet på Gård&Djurhälsan

 

Telefon alla vardagar kl. 09.00 – 12.00, 0771-21 65 00

Mail: mv@gardochdjurhalsan.se