Nyhet

FarmStat-rapporten 2023

Nu är den här, den tredje upplagan av FarmStat-rapporten. Ta del av hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt och lammproduktionen.

Inom ramen för projektet FarmStat, som finansieras av medel från Jordbruksverket, sammanställer Gård & Djurhälsan information kring hälsoläge och produktionsresultat i den svenska gris-, nöt- och lammproduktionen.
Gård & Djurhälsan Sverige AB är ett rådgivningsföretag som arbetar för ett bibehållet gott hälso­läge och god djurvälfärd i en effektiv och lönsam gris-, får- och nötköttsproduktion. Friska djur är en viktig grundförutsättning för en lönsam och konkurrenskraftig produktion. God djurhälsa är också en viktig del av en hög djurvälfärd.
Detta är den tredje rapporten som publiceras. FarmStat är ett flerårigt projekt och avsikten är att successivt utvidga och fördjupa informationen. Statistiken ska vara transparent och av värde för branschen. Innehållet i rapporten är därför framtaget i dialog med branschorganisationerna för gris, nötkött och får och med LRF.
SVA har varit dialogpartner eftersom det finns beröringspunkter med det europeiska projektet Decide som handlar om datadriven kontroll och prioritering av icke EU-reglerade smittsamma djursjukdomar, och SVA har även varit en resurs avseende statistisk metodik och i beräkningarna avseende antibiotikaanvändning i grisbesättningar

Trevlig läsning!

 

> FarmStat-rapporten 2023

> Mer om FarmStat och tidigare rapporter