Nyhet

Examensarbete - Tandundersökning Får

Ett examensarbete inom veterinärprogrammet som pågår under 2024. Det är en undersökning om tackors tandstatus.

I år skriver Lina Carlström sitt examensarbete inom veterinärprogrammet. Arbetet kommer undersöka om tackors tandstatus påverkar produktiviteten i en får- och lammbesättning och i så fall hur, där två olika former av lammuppfödning undersöks.

Handledare för projektet är Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU och biträdande handledare är Annelie Carlsson, SLU samt Ulrika König, Gård & Djurhälsan. 

Just nu är Lina i full gång med tandundersökningar för att senare i höst bearbeta all data. Det färdiga arbetet kommer publiceras i början av januari 2025 och resultaten går då att ta del av!