Nyhet

Dokument om livdjursförflyttning vid resistensproblem

Att drabbas av resistenta parasiter är ett mycket hårt slag framför allt för avelsbesättningar då ett av de viktigaste råden blir att upphöra med försäljning av djur som varit ute på bete.

För att ändå kunna sprida värdefullt avelsmaterial via livdjursförflyttning mellan besättningar utan påtagliga risker för att samtidigt sprida resistensproblemet har två alternativ tagits fram i samarbetsgruppen Sampar (Gård & Djurhälsan, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges lantbruksuniversitet och Växa Sverige). Där ger vi råd om hur man skulle kunna sälja livlamm uppfödda på stall och sälja eller låna ut bagge för betäckning på stall. I båda fallen är det är viktigt att alltid informera köparen om att resistenta parasiter misstänkts eller påvisats i säljarbesättningen och att tänka på smittrisk via transporter, besökare etc.

Dokumentet har titeln ”Livdjursförmedling vid misstänkt eller konstaterad förekomst av resistenta parasiter” och finns nu på denna länk!