Nyhet

Den långsamma får- och getdräparen

Glädjande för svensk får- och getnäring har SVA beviljats ett forskningsbidrag från FORMAS (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) för att minska bördan av smittsamma sjukdomar, bland annat i form av ett projekt inriktat på små idisslares lentivirus (SRLV) som innefattar Maedi Visna- och CAE-virus. Gård & Djurhälsan deltar i projektet och representeras av veterinär Emelie Larsdotter.

Små idisslares lentivirus (SRLV) orsakar stora ekonomiska förluster och kraftigt djurlidande hos får och getter världen över. Projektet som fått namnet ”Den långsamma får- och getdräparen; små idisslares lentivirus i svenska besättningar” kommer att bidra med ny kunskap och nya metoder till det svenska kontrollprogrammet.

Du kan läsa mer här!