Nyhet

Dags för vaccinering av tackorna

 

Det s.k. gasbrandsvaccinet är effektivt mot olika klostridiebakterier, bland annat gasbrand och stelkramp. Gasbrand drabbar växande lamm och vanligtvis ses inga symptom utan stora fina lamm hittas döda på bete eller på stall. När tackorna vaccineras innan lamning överförs antikroppar via råmjölken till lammen som då får skydd under sina första levnadsmånader när de är som känsligast för gasbrand. Om tackorna inte har vaccinerats tidigare krävs två doser för att ge ett bra grundskydd, 8 och 4 veckor före lamning. Om tackorna redan är grundvaccinerade från tidigare år behövs bara en dos 4 veckor före lamning. Alla tackor lammar ju inte samtidigt så för att hamna bäst i tidpunkt med vaccinationen bör man utgå från tidpunkten när de flesta tackorna lammar. Det brukar infalla ungefär 2 veckor efter lamningsstart. Är djuren scannade eller om man använt färgdyna på baggen vid betäckning vet man datum för lamningstoppen och kan då utgå från det.

Är du kund hos oss hjälper vi dig med recept på vaccinet!