Nyhet

Sakråd med Näringsdepartementet kring den strategiska planen för den nya Jordbrukspolitiken

Gård & Djurhälsans VD, Håkan Henrikson, deltog i januari på Sakråd med Näringsdepartementet kring den strategiska planen för den nya Jordbrukspolitiken, CAP.
Här kommer några reflektioner från Håkan

Jag deltog på sakrådet för att bevaka hur det nya förlaget till jordbrukarstöd kommer att påverka framför allt djurhållningen.
Inriktningen för CAP 2023-2027 är att mer klimat och miljö. Dessa delar ska genomsyra politiken, och även extra fokus på unga jordbrukare.

Vår nya näringsminister Anna-Karen Sätherberg inledde och började med att redogöra för det tuffa läget med höga priser på insatsvaror. För CAP-perioden tryckte ministern framför allt på miljö, närproducerat och en starkare ökande primärproduktion. Den gröna näringen är viktig och den svenska planen kommer att leda till fler jobb inom sektorn.

För djurhållningen bör nämnas att direktstöden minskas eftersom budgeten är mindre för kommande period och en del ska gå till riktade miljösatsningar. I direktstöden ligger stödet för nötkreatur kvar på den maximala nivån om 13% av de totala direktstöden. Det är unikt inom EU. Få länder har denna typ av riktade kopplade stöd. Vidare höjs beloppen för investeringsstöd och till kompensationsbidragen. Även maxbeloppet för varje enskild ansökan till investeringsbidrag kommer att höjas. EKOstöden kommer att höjas något per djurenhet. Även djurvälfärdsersättningarna till nöt, får och gris kommer att höjas lite grann.

Både startstöd och stödet till unga brukare kommer att höjas.

På den negativa sidan hamnar vallstödet, som kommer att tas bort helt. Det innebär att en del producenter tappar intäkter.

/Håkan