Nyhet

Blåtunga i norra Europa

Blåtunga är en virussjukdom som sprids med svidknott till idisslare och kameldjur, framförallt får kan bli mycket sjuka.

På Gård & Djurhälsan har vi sedan i höstas,  då de första rapporterna om utbrott med blåtunga serotyp 3 från Nederländerna kom, noga följt utvecklingen. Efter de första fallen i september spreds sig sjukdomen snabbt över hela Nederländerna med många sjuka och döda djur som följd. Inom några veckor rapporterades även fall från Belgien och Tyskland, senare under hösten även från sydöstra delarna av Storbritannien. Under vintern stoppade spridningen upp allteftersom knottsäsongen mattades av.

Nu är svidknotten åter aktiva och nya fall av blåtunga har börjat rapporteras från Tyskland. I slutet av april blev ett första vaccin godkänt i Nederländerna och Belgien. Där är man nu igång med att vaccinera. Beroende på temperatur och vindriktning finns risk för att infekterade svidknott kan blåsa över även till södra Sverige.

Blåtunga räknas som en epizootisjukdom vilket bland annat innebär att du som djurägare måste kontakta veterinär omedelbart om du misstänker sjukdomen bland dina djur.

Hos får ses symtom som;

  • Hög feber
  • Kraftigt nedsatt allmäntillstånd och dålig aptit/oförmåga att äta
  • Svullnader i ansiktet (ffa kring läppar och mule men hela huvudet kan svullna)
  • Salivation
  • Nosflöde
  • Hälta/ovilja att röra sig
  • Sår runt mule, i munnen och kring kronranden (senare i förloppet)
  • Dödsfall

Nötkreatur och getter kan få samma symtom men de är oftast mildare med främst salivation, nosflöde och sänkt mjölkproduktion.