Nyhet

Björkstekellarver kan orsaka förgiftning

Larver av blåsvart björkstekel är giftig för idisslare. Idisslare som betar i anslutning till drabbade björkar kan få i sig larver och bli förgiftade. Björkstekeln påvisades i Sverige första gången 2002 i Skanör-Falsterbo. I dagsläget föreligger spridning av björkstekel upp till och med Halland.  Det nyaste fyndet av björkstekel rapporterades i dagarna från Grimsholmen strax söder om Falkenberg. Det finns hittills ingen fastslagen förgiftning av idisslare i Sverige men däremot finns ett stort utbrott på får i Danmark rapporterat. Däremot finns ett konstaterat förgiftningsfall på en hundvalp som ätit en okänd mängd björkstekellarver i Sverige. Den kritiska tidpunkten för björkstekelförgiftning är från mitten av augusti till mitten av september då stora mängder larver lämnar träden för att förpuppa sig i marken och då de betande djuren riskerar att få i sig larver. Förgiftningen orsakar skador på framförallt levern. Giftet är närbesläktat med det som finns i vit och lömsk flugsvamp. Symptomen kan vara alltifrån akuta dödsfall på betet till slöhet och darrningar, aggressivt beteende, gulsot och fotosensibilitet. Behandling av drabbade djur är ofta utsiktslös. Förebyggande åtgärder är att stängsla bort områden där det finns björkar angripna av björkstekellarver under riskperioden augusti till och med september.

 


Foto: Lars Leonardson