Nyhet

Beslut om krisstödet

Nu har Jordbruksverket fastställt stödbeloppen för de produktionsgrenar som får ta del av krisstödet. För nötkreatur är stödet 517 kr per djurenhet, för får och get 73 kr per djur. För suggor och betäckta gyltor och galtar är stödet 300 kr per djur och för Slaktsvin och övriga grisar över 20 kg blir det en första utbetalning på 70 kronor per djur. Senare i höst kommer ytterligare stöd betalas ut till denna produktionsgren. Orsaken till att det blir två utbetalningar är att antalet grisar som ger rätt till stöd ännu inte är fastställt eftersom en del ärenden finns kvar att handlägga.
Utbetalningarna av sökta stöd påbörjas 5 juli, och minsta belopp som betalas ut är 1 000 kronor.
Läs mer genom att klicka på länken nedan.

https://www.jordbruksverket.se/4.51949bb31664c986b85b9dbc.html?fbclid=IwAR14cK4XwUe_3B9crYGLh9Gt04YxzknFNIakCtdb0P6idfxmP7IPx6F4b5