Nyhet

Bättre möjligheter att skydda grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos

Den 1 september träder Jordbruksverket nya föreskrifter för sjukdomarna PRRS hos gris respektive paratuberkulos hos nötkreatur i kraft. Syftet är att fastlägga nationella krav för att förhindra introduktion och spridning av sjukdomarna. Vid förflyttning av djur ska provtagningar utföras om djuren inte kommer från anläggningar med tillräckligt god hälsostatus. Svenska besättningar har normalt en tillräckligt hög hälsostatus avseende PRRS hos gris respektive paratuberkulos hos nöt.

Läs mer >> Bättre möjligheter att skydda svenska grisar och nötkreatur mot PRRS och paratuberkulos, Jordbruksverket