Nyhet

Bakgrundsinfo om arbetet i EU:s nya djurskyddslagstiftning

Vi har glädjen att meddela att våra medarbetare Virpi Welling, Djurhälsoveterinär Nöt och Rebecka Westin, Djurhälsoveterinär Gris har blivit utvalda, efter ansökan, att delta i EU-Kommissionens arbete med att arbeta fram EU:s nya djurskyddslagstiftning. Rebecka kom med i grisgruppen och Virpi i ko/kalvgruppen. Det är fantastiskt bra att Sverige syns i dessa sammanhang, med kliniskt verksamma veterinärer.

Sverige är antagna till 3 olika arbetsgrupper för de nya lagförslagen: 

Kommissionen skapar 6 arbetsgrupper som hjälp med att ta fram lagförslag för olika djurslag. Förutom lagstiftningsexpertis frågade de efter expertis från näringen och forskningen. Det skickades in förslag till 3 av dessa grupper i hopp om att få in någon form av svensk kompetens i dessa grupper och i fredags fick vi veta att 4 personer är antagna. Det betyder att vi har mycket goda möjligheter att hjälpa till så lagförslagen blir så bra som möjligt. Från näringen sida deltar Gård & Djurhälsan, från SLU deltar Lotta Berg och från Jordbruksverket Helena Elofsson. 

Mer specifikt: 

  • Grisgruppen: Helena Elofsson (Jordbruksverket) och Rebecca Westin (Gård & Djurhälsan/SLU) 
  • Ko/kalvgruppen: Helena Elofsson (Jordbruksverket) och Virpi Welling (Gård & Djurhälsan) 
  • Slaktgruppen; Lotta Berg (SLU) 

(Övriga grupper är Transport, Djurskyddsmärkning och Slaktkyckling – där bedömdes att Sverige inte var bäst lämpade att delta i dessa.) 

Helena Elofsson kommer dessutom att vara med i arbetet som svensk representant i EU-plattformen. 

Utöver arbetet med EUs nya djurskyddslagstiftning har vi på Gård & Djurhälsan även fått en förfrågan från Frankrike att ta emot en fransk delegation för att visa hur vi kastrerar grisar med bedövning. Det är den före detta veterinärchefen i Frankrike som står bakom förfrågan. Vår målsättning är att kunna ta emot delegationen och presentera både svensk grisproduktion och hanteringen vid kastration. 

Med vänlig hälsning
Håkan Henrikson, VD Gård & Djurhälsan