Nyhet

Avslutat projekt om juverinflammation hos tacka

Målet med den aktuella undersökningen var att upprepa studien från 2007 för att uppdatera kunskaperna om vilka smittämnen som idag är vanligast vid juverinflammation (mastit) hos får samt deras resistensläge. Särskilt viktigt är det att följa trender för penicillinresistens hos den hittills vanligaste bakterien Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus är fortsatt i särklass den vanligaste bakterien, även om den inte var lika dominerande som i den tidigare undersökningen. Den hittades nu i cirka 60 % av proverna (29 av 44 prover) jämfört med cirka 73 % 2007.
Samtliga S. aureus var glädjande nog känsliga för penicillin. De nuvarande antibiotikariktlinjerna för behandling av akut klinisk mastit hos tacka kvarstår därmed i oförändrad form; fem dagar med penicillin.
Tackor som får mastit ska däremot inte betäckas på nytt, om inte tackan är provtagen och visar infektion med annat än S. aureus, och dessutom svarat bra på behandlingen.

Läs mer i ämnet akut klinisk mastit i artikeln publicerad i Svensk Veterinärtidning nr 8, 2022 där del av studien presenteras:

Akut klinisk mastit hos tacka.