Nyhet

Avmaskning och resistens

Vi har äntligen fått möjlighet att uppdatera den femton år gamla kollen av resistensläget hos maskar i våra svenska fårbesättningar. Under åren 2006 och 2007 såg vi ett unikt gott läge jämfört med omvärlden. Under senare år har vi dock sett att vissa avmaskningsmedel inte fungerar lika bra som tidigare.

Tack vare samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och utökat stöd från Jordbruksverket kommer arbetet med att genomföra cirka 40 resistensundersökningar i 20 besättningar nu att startas upp. Planering av materialinsamling börjar i januari och vi hoppas att många av er är positivt inställda till att medverka. Resultatet avpersonifieras och är betydelsefullt för fortsatta strategier.