Nyhet

Att förstå hur parasiterna utvecklar resistens är ett av våra främsta mål

 


Johan Höglund

Svensk Veterinärtidning hade i senaste numret fokus på parasitologi och gjorde därmed bland annat ett reportage om professor Johan Höglund på Sveriges Lantbruksuniversitet som berättade att ett av hans främsta mål är att förstå hur parasiterna utvecklar resistens. Man kan vidare läsa:

”När det gäller fårnäringen – även inom ekologisk produktion – är maskinfektion ett av de allra största problemen. Även om avmaskning i allmänhet inte sker lika frekvent som i andra länder med en mer omfattande produktion görs det i regel någon gång varje år.

Bara hos får finns ett 15-tal olika parasitarter som är lokaliserade i olika delar av magtarmkanalen och utövar sin skada på lite olika sätt. Johan Höglund lyfter först och främst den stora magmasken – Haemonchus conctortus, som i Sverige anses vara fårens mest patogena parasit.
-De är som invärtes myggor som sitter i löpmagen och dränerar djuret på blod. De lägger extremt många ägg och det kan väldigt snabbt byggas upp ett högt smittryck. När det är riktigt illa brukar man prata om Haemonchus-stormar som kan vara dödlig för lamm. Även dräktiga tackor är väldigt känsliga för de här infektionerna i samband med lamningen.

För närvarande jobbar Johan Höglund mest med fårnäringen, bland annat med att konstruera hälsoprogram och rekommendationer om hur resistens kan motverkas tillsammans med veterinär Katarina Gustafsson på Gård och Djurhälsan”
Johan avlutar stycket om parasiter hos får med att hävda att även om resistensläget är allvarligt så råder ingen tvekan om att Sverige är ”bäst i klassen” när det kommer till resistens!

Vill du läsa hela artikeln finns den alltså i Svensk Veterinärtidning, volym 73, nr 2, mars 2021, s 6–12.