Nyhet

Är din beredskap mot Corona god?

Med anledning av den förhöjda risken för spridning av Coronaviruset (Covid19) vill vi uppmana dig som företagare att se över din beredskap för att hantera oplanerade situationer. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) belyser vikten av att planera för personalbrist och poängterar att alla aktörer/företag behöver arbeta för att säkerställa kontinuitet i sin verksamhet.

Se över dina rutiner

Skriv ner rutiner som går att lämna över om du själv skulle bli sjuk. Det gäller framförallt de dagliga rutinerna som är viktiga för att verksamheten ska fungera, men även sådant som gäller vid specialfall. Ta med kontaktvägar till dem som är viktiga för just ditt företag, som till exempel veterinär, slakt och foder för lantbruksföretaget.

Se över ditt nätverk

Vem skulle du kunna be om hjälp om du själv inte kan sköta om dina djur? Det kan till exempel vara tidigare anställda, grannar, släkt eller vänner. Kontakta dem redan nu och berätta om dina rutiner. Det gäller förstås även dig som har hästar eller sällskapsdjur.

Håll kontakten

Hjälp till att hålla koll. Kontakta gärna kollegor och grannar och kolla av så att de har det bra, samtidigt som du då visar att du har det bra. När vi inte får tag på varandra – då får vi fortsätta leta kontaktvägar tills vi vet att personen/företagaren är ok.

Behöver du arbetskraft?

Många företag har tvingats varsla eller permittera personal i coronavirusets spår. Samtidigt går företag inom det gröna näringslivet nu in i en av de mest hektiska säsongerna och behovet av arbetskraft är stort. Det är viktigt att den gröna näringen producerar mat så att butikshyllor kan fyllas på med nya lokalproducerade livsmedel.

Du som står inför utmaningen att hitta medarbetare inför säsongen kan lägga upp en gratis annons på sajten Gröna Jobb eller kontakta den arbetsförmedlare som ansvarar för projektet Mer mat – fler jobb i din region. Projektet stöttar dig som företagare inom jordbruk, trädgårds- och livsmedelsföretag så att ditt företag kan utvecklas, växa och producera mer mat. Projektet är ett samarbete mellan LRF, Arbetsförmedlingen, branscherna inom livsmedelsproduktionen, Livsmedelsföretagen, Krinova och Gröna arbetsgivare.

Om Corona

I nuläget vet man att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Det finns i dagsläget inget vaccin. Man har inte sett någon smitta mellan djur och människa för det aktuella Coronaviruset.

Vad kan jag göra för att skydda mig och andra?

Alla har ett ansvar för att minska risken för smittspridningen.

  • Undvik större folksamlingar och håll avstånd till andra personer.
  • Bedöm behovet av besök på företaget och minimera där det är möjligt. Kanske kan ni träffas utomhus istället för inomhus?
  • Undvik att röra vid ansikte eller ögon.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Torka händerna med papper, inte textilhanddukar eller annat som fler kan ha torkat sig på.

Var hittar jag mer information?

Myndigheterna lägger löpande ut information på respektive myndighets webbplats. Hos Folkhälsomyndigheten.se hittar du deras frågor och svar och en pdf som visar tips på god handhygien. På Krisinformation.se finns material samlat om det senaste i frågan och vart du ska vända dig om du drabbas.

 

Text är hämtad från: Länsstyrelsen i Stockholm samt från Medlemsinformation från LRF