Nyhet

Äntligen Våååår, det är nu det händer och allt ska fixas!

Påsken blev fin till största del och i princip i hela landet. Lamningen är i fullgång runt om i stallarna. Kikar man in på Facebook-gruppen ”Vi som har får” är det många tips på flaskmatning och förlossning. Pratar man med veterinärerna så är det definit vår och lamning. Jag själv får lite frågor kring vallfröer och kommande grovfoderproduktion.

Vanligaste frågan är – Vilket vallfrö är bäst eller vilken vallfröblandning är bäst för mina får och lamm?

Svaret blir många gånger det samma och kanske inte det man tänkte sig.

  • Välj först och främst arter i vallfröblandningen som trivs på den mark som du skall odla. Om du har arter som inte trivs på marken kommer fröblandningen snabbt att ersättas av ogräs och dina förväntningar på avkastning och näringsvärden kommer på skam.
  • Välj skördetidpunkt så att smältbarhet och näringsvärde matchar behovet hos fåret/lammet.
  • Tänk på att gödsla dina befintliga marker så du gynnar grödan och missgynnar ogräsen.
Jordbruksverket rekommendation för gödsling och kalkning 2024

Kolla in Jordbruksverkets gödslingsråd och odlingsegenskaperna för våra olika vallväxter.
Rekommendationer för gödsling och kalkning 2024

Kolla även in SLU:s senaste resultat från sortprovningen i vallväxter och grönfoderväxter i Sverige.
Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter 2020/2021

Ha en fin fortsättning på våren!