Nyhet

Akut klinisk juverinflammation

Nu är projektet där vi vill ha in mjölkprover från akuta kliniska juverinflammationer i gång!

Vi samlar alltså in aktuella data avseende vilka bakterier som orsakar denna vanliga och besvärliga sjukdom hos tackorna, och vilken medicin (antibiotika) som är bäst alternativ för behandling.

Provtagningsmaterial för gratis koll har skickats ut till besättningar i G&D med mer än hundra tackor, så kom ihåg att nyttja erbjudandet.

Första halvan av mars har omkring 10 prover kommit in, men vi förväntar oss fler under lamningstoppen framöver. Hör av er om ni har frågor.

Katarina Gustafsson G&D, Ylva Persson SVA

katarina.gustafsson@gardochdjurhalsan.se

ylva.persson@sva.se