Nyhet

Afrikansk svinpest rapporteras från Italien

Afrikansk svinpestvirus har påvisats hos ett dött vildsvin som hittats i norra Italien. Fyndet gjordes cirka 30 km nordväst om Genua och cirka 85 km sydöst om Turin. Ett intensivt arbete pågår med att fastställa de olika zonerna för vidare testning och bekämpning, enligt de planer Italien lagt fast för hantering av sjukdomen.

Fyndet kan få konsekvenser för exporten av italienskt griskött om länder som inte erkänner EU:s regionaliseringsprincip förbjuder all import från hela landet. Italien har sedan många år afrikansk svinpest endemisk på Sardinien orsakad av typ I av viruset. Det antas att det nya italienska isolatet är av typ II, det vill säga samma typ som drabbat andra europeiska länder. Fyndplatsen ligger cirka 800 km från det mest sydliga utbrottet i Tyskland och det anses mest troligt att viruset spridits genom mänskliga aktiviteter.
Utvecklingen belyser vikten av fortsatta informationsaktiviteter för att förhindra introduktion av smitta till nya områden tex. genom att matavfall lämnas i naturen eller att fordon, redskap mm förs in från kontaminerade områden utan tillräcklig rengöring.
Ett fortsatt intensivt arbete i Sverige med smittskyddsåtgärder på besättningsnivå och åtgärder för att förhindra kontakt mellan tam-gris och vildsvin är en förutsättning för att förhindra att afrikansk svinpest introduceras till landet.

Källa: Pig Progress