Nyhet

Dags för avvänjning?

Gratis mjölkprover – fortsatt erbjudande!

Kollen av vilka bakterier som orsakar akut juverinflammation hos tackor pågår. Provtagningsmaterial har skickats till alla besättningar i G&D med mer än 100 tackor.

I dagsläget har vi fått in cirka 30 prover och hittills har vi hittat mest av Staphylococcus aureus och Mannheimia hemolytica, men vi behöver fler prover för att dra slutsatser om vad som är vanligast och hur vi bäst behandlar tackor med denna besvärliga sjukdom.

Nu är det snart tid för att avvänja lammen, på vissa håll påskyndat av mindre tillgång på bra bete bland annat till följd av torka. När tackorna ska sinas ökar risken för att de drabbas av akut juverinflammation och då påminner vi om möjligheten till gratis koll av mjölkprov!

Hör av er om ni har frågor:

Katarina Gustafsson G&D katarina.gustafsson@gardochdjurhalsan.se

Ylva Persson SVA ylva.persson@sva.se