Nyhet

Nu händer det!

#kollpålammen

Lammbranschens satsning för att skapa fler värdefulla lamm till en hungrig marknad. Här får du som lammproducent/Herde värdefulla tips och idéer om hur du på bästa och enklaste vis når hela vägen fram med lammen. I lammproduktion är timing väldigt viktigt, det gäller att satsa sina resurser i rätt tid och på rätt plats för att lyckas. #kollpålammen hjälper dig att hålla riktningen, det är gratis och du kan själv bidra med dina erfarenheter genom att dela ett inlägg med #kollpålammen. Följ och gilla #kollpålammen på facebook så kommer det uppdateringar till dig löpande.

Viktigt för alla Alla hjälps åt

#kollpålammen är en satsning från flera organisationer och företag i Lammbranschen. Satsningen finansieras till största del av 2019 års slaktpeng. Satsningen har till syfte att fler lamm skall få ett högre värde genom att nå, en för konsumenten, bättre vikt och klassning i rätt tid. För våra Herdar kan det betyda inkomstökning med ca 20%. För slakterierna betyder det bättre logistik, bättre kundnöjdhet, bättre lönsamhet. #kollpålammen uppdateras och hanteras av Theo den Braver, lammrådgivare på Gård & Djurhälsan. #kollpålammen är öppet för alla som är intresserade och det är kostnadsfritt.

Tillsammans

Branschen står bakom #Kollpålammen. Representanter från Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, LRF kött, HK-Scan, KLS Ugglarp, Gotlands Slagteri AB och Gård & Djurhälsan AB sitter med i den styrgrupp som driver #kollpålammen. Satsningen pågår under hela 2020.

#kollpålammen