Nyhet

Juli innebär bajsplockning

Generellt sett är det lammen som är ute på sin första betessäsong, som är känsligast för parasiter och därför ska skyddas mot omfattande parasitangrepp.

Det absolut vanligaste symtomet på att lamm har för mycket parasiter är nedsatt tillväxt. Sjukdomssymptom som diarré eller till och med dödsfall ses som regel först vid kraftiga parasitangrepp. Lammens parasitstatus bör följas med provtagningar under betessäsongen. Prov kan tas t. ex. inför betesbyte när lammen gått på bete ca 6 – 8 veckor, i samband med avvänjningen etc. Juli kan vara en bra hållpunkt för att kolla första träckprovet på lammen. Skulle dina lamm få diarré så ingår oftast träckprov som en del i utredningen oavsett tidpunkt/ålder på lammen.

Nedan finns länkar till informationsbroschyr och film om träckprovstagning så att du säkerställer att du tar proverna på ett bra sätt:

Ta träckprov på rätt sätt – broschyr

Träckprovstagning av får – film

Emelie Larsdotter, Fårhälsoveterinär