Artikel

Andrologisk undersökning av unga individprövade köttrastjurar

I Pernilla Lindbergs examensarbete ”Andrologisk undersökning av unga individprövade köttrastjurar – med särskilt fokus på pungomkrets” från 2010 kan du läsa om andrologisk undersökning av avelstjurar. Du hittar hela examensarbetet här.

Dokument och länkar