Artikel

Lönsamt vaccinationsförsök

Vid en uppföljning av vaccinationsrutinerna i en besättning med två olika strategier såg vi att den ena gruppen blev bättre betald vid slakt.

Hälften vaccinerades mot PCV2 och mycoplasma I ett mellangårdssamarbete bestämde vi oss för att undersöka om vi kunde förbättra slaktresultaten och ekonomin om vi förutom att vaccinera mot PCV2 även vaccinerade grisarna mot mycoplasma. När grisarna var cirka 3 veckor vaccinerades hälften av kullarna mot både mycoplasma och PCV2 och resten endast mot PCV2. Vid vaccinationen togs hänsyn till kullnummer och födelsedatum så att grupperna blev så lika som möjligt.

Vaccinationsförsöket omfattade två grisningsomgångar. De vacciner som användes var Ingelvac Circoflex och Ingelvac Mycoflex.

Vid cirka 10 veckors ålder flyttades de 400 största grisarna i varje grupp på cirka 450 grisar till slaktsvinsstallet. Övriga gick till ett reststall.

I slaktsvinsavdelningarna syntes inga uppenbara skillnader mellan grisarna i de två vaccinationsgrupperna. Men när resultaten studerades närmare kunde man utläsa att grisarna som var vaccinerade mot både mycoplasma och PCV2 växte snabbare, hade lite bättre köttprocent och därmed betaldes bättre vid slakt.

Pengar att tjäna på dubbelvaccination
I kronor rörde det sig om drygt 21 kronor per gris. Den dagliga tillväxten från födelse till slakt var 17 gram bättre i gruppen som var dubbelvaccinerade. Detta är inga stora siffror, men då investeringen var knappt 7 kr, blev resultatet ändå positivt. Arbetet var det samma då vaccinationerna gjordes samtidigt. Sammanfattningsvis fanns det i dessa besättningar pengar att tjäna på att vaccinera mot mycoplasma trots att anmärkningarna vid slakt var låga i båda försöksgrupperna (0 – 3 %). Vidare ger en mycoplasmavaccination en lite större säkerhet i produktionen. Detta sagt mot bakgrund av att grisarna i gruppen som kom efter dessa två försöksgrupper plötsligt blev sjuka med luftvägssymptom. Dessa grisar var endast vaccinerade mot PCV2. Vid uppföljande undersökningar hittade vi infektion med mycoplasma och influensa. Denna grupp fick en väsentlig högre dödlighet än vanligt i besättningen.

Erik Nörregård
Djurhälsoveterinär Tomelilla