Träckprov

Som en del i kontroll av parasitstatus i den egna besättningen kan man skicka träckprov för analys.

Rutinmässig kontroll rekommenderas i första hand av tackor före betessläpp. Resultatet bidrar till information vid diskussion kring gårdens strategi vid betessläpp.

Generellt sett är det de unga djuren, dvs de som är ute på sin första betessäsong, som är känsligast för parasiter och därför ska skyddas. Det är därför viktigt att de erbjuds så rena välkomstbeten som möjligt. Det andra rutinmässiga parasitprovet bör tas på lamm t ex inför avvänjning eller annat betesbyte.

Följesedel, påsar och kuvert för träckprovstagning skickas ut under mars till alla FÅR BAS- och FÅR PLUS-kunder i Gård & Djurhälsan!

Du kan beställa mer följesedlar och material här!

Ta träckprov på rätt sätt – broschyr

Träckprov på rätt sätt – film

Följesedel träckprov