Stora leverflundran

Stora leverflundran drabbar huvudsakligen betande idisslare och kan ge både akuta och kroniska symtom. Parasiten behöver en mellanvärd för att kunna utvecklas till infektionsdugliga larver. Mellanvärden utgörs av en dammsnäcka som trivs på betesmarker som är sanka eller översvämmade. Till skillnad från stora leverflundran anses den lilla leverflundran inte orsaka några problem för fåren. Karantänsrekommendationer för stora leverflundran finns här.

Stora leverflundran, broschyr