Smittskydd

Här har vi samlat information som fokuserar på det externa smittskyddet, dvs smittskydd vid besök, inköp av djur och andra kontakter utanför den egna besättningen.

Rekommendationer:

Inköps- och besöksrutiner för fårbesättningar

Försäljningsdokument:

Hälsodeklaration vid livdjursförsäljning

Djurägarförsäkran och rekommendationer angående fotröta och CODD vid försäljning

Länkar:

smittsäkra.se

SDS-Svenska Djurbönders Smittskyddskontroll