Guide

Smittskydd för fårklippare

Vissa av fårens infektionssjukdomar smittar främst direkt från får till får, men det finns många sjukdomar som också kan smitta indirekt med ex föremål eller människor. Exempelvis kan fotröta spridas mellan besättningar med klövsaxen. Smittsamt muneksem, fotröta, parasiter och EHEC är exempel på sjukdomar som kan smitta med besökare. Maedi-Visna kan smitta via blod. Den som klipper får i flera besättningar måste därför vara speciellt noga med smittskyddsrutiner.

Kläder

Fårklippare liksom andra besökare som nyligen haft kontakt med får i andra besättningar bör ha rena kläder eller skyddskläder innan de går in i besättningen. Det räcker om kläderna är tvättade i tvättmaskin. Skorna/tofflorna skall vara rena. Lämpligen tvättas tofflor och mjuka skor i tvättmaskin. Bästa alternativet är att fårägaren tillhandahåller gårdsegna skor/tofflor som fårklipparen kan använda från gång till gång.

Använd med fördel gårdsegna skor/tofflor, tvätta annars i maskin mellan gårdarna. Foto: Ulrika König

Handhygien

Fårklipparen behöver tvätta och desinficera händerna före och efter klippning. Se till att du alltid kan erbjuda handtvätt med varmt vatten, tvål, papper/ren handduk och handsprit.

Saxar

Fårsaxen utgör en uppenbar smittorisk. Den kommer i nära kontakt med djuret och smuts och blod fastnar lätt mellan skären. Maskinen och skären bör vara rengjord och desinficerad mellan varje besättning. Om man klipper flera besättningar samma dag innebär det i praktiken att man kan behöva ha med sig flera uppsättningar med rengjorda skär.

Rengöring och desinfektion av skär:

Skruva isär skären och rengör dem i diskmedel eller annat medel som löser ullfettet. Slipa skären och lägg dem sedan i sprit (t ex DAX ytdesinfektion). Låt ligga i ca 5 minuter. Alternativt spraya skären med sprit och låt självtorka. Sladd och klippmaskin rengöres från synlig smuts med fuktat papper och sprayas sedan med sprit.

Rengöring och desinfektion av klövsax:

Klövsaxen är lämpligast att fårägaren tillhandahåller en gårdsegen, alternativt ska klövsaxen rengöras och desinficeras med sprit mellan varje besättning enligt samma princip som ovan. Om fotröta finns i besättningen skall klövsaxen rengöras mellan varje individ.

Dokument och länkar