Semin

För att bredda avelsbasen och av smittskyddsmässiga skäl finns idag intresse för att öka seminanvändandet i Sverige.

Den stora fördelen med att använda semin i sin besättning är att man genom att undvika livdjursinköp inte löper någon risk att köpa in smittor eller parasiter till sin besättning. Naturligtvis ger semin också stora avelsmässiga fördelar då man får del av genetik från de bästa baggarna. Men vissa nackdelar i jämförelse med naturlig betäckning finns också såsom t.ex. krav på seminutbildning, noggrann planering och brunstkontroll samt även lägre dräktighetsresultat.

Det krävs också att man har en behörig veterinär knuten till besättningen.

Behöriga fårseminveterinärer