Resistens

Möjligheten att kontrollera parasiterna genom avmaskning minskar när parasiterna utvecklar resistens mot läkemedlen. Dessvärre har resistensläget i Sverige försämrats under senare år med ett ökat antal besättningar som har konstaterad resistens mot ett eller flera avmaskningspreparat. För att hindra spridning av resistens är det viktigt att karantänsrekommendationer följs vid inköp av djur. Det är också viktigt att på ett tidigt stadie uppmärksamma om avmaskning av djuren ger ett dåligt behandlingsresultat.

Nationell strategi mot anthelmintikaresistens

Fårbranschens gemensamma riktlinjer mot avmaskningsmedels-resistenta parasiter

Dokument om livdjursförflyttning vid resistensproblem

Artikel

Resistensundersökning 2022

Guide

Avmaskning och parasitprovtagning i karantän

Guide

Avmaska på rätt sätt

Fältstudie

Karantänsråd avseende parasiter – resultat från auktionsbaggar

Rapport

Resistenta parasiter – Nytt läkemedel hjälpte inte

Artikel

Mer om resistenta parasiter

Rapport

Projektrapport: Kontroll av resistens hos parasiter -Svarmpar 2018

Rapport

Rapporter om resistenta parasiter i Sverige

Artikel

Särskild varning för resistenta tarmparasiter

Artikel

SAMPAR – ny samverkansgrupp för parasiter hos nöt och får

Artikel

Behandlingskontroller och smittspårning

Artikel

Förhindra ny parasitsmitta

1 2