Reproduktion

Fårens normala könsfunktioner
Könsmognaden sker hos tackor vid 5–8 månaders ålder och hos baggar vid 4–9 månader. Djurens näringstillstånd och tillväxthastighet inverkar på tidpunkten. Rasvariationer förekommer. Fåren bör ha uppnått 60 % av sin vuxenvikt vid betäckning. Även beträffande brunstsäsongens längd förekommer rasvariationer.

Tackans sexualcykel är ca 17 dagar (14-19). Brunsten varar i ca 36–48 timmar och ägglossning sker ca 30-36 timmar efter brunstens början, alltså mot slutet av brunsten. Antalet ägglossningar varierar också, men vanligen sker 2 ägglossningar per brunst. Brunstsymptomen är ganska obetydliga hos tacka och svåra att upptäcka om det inte finns en bagge närvarande. Brunstiga tackor uppsöker då baggen, urinerar ofta och viftar ivrigt på svansen. Även dräktighetens längd varierar mellan raserna, men är igenomsnitt 145 dagar +/- 5 dagar.

Brunstsynkronisering ger kortare lamningsperiod, vilket kan underlätta arbetsplanering  och möjliggöra intensiv övervakning av lamningarna, vilket varmt anbefalles! Vid artificiell insemination underlättas brunstkontroll och seminarbetet koncentreras.

Dräktighetsdiagnostik
Scanning är ett utmärkt hjälpmedel för att fastställa antalet foster. Detta kan användas för att gruppindela tackorna och rätta foderstaten efter antalet foster. Förlossningsarbetet kan också underlättas av kunskap om hur många foster, som kan väntas.

Läs om fårsemin här!