Mag-tarmmaskar

Parasitangrepp orsakade av mag-tarmmaskar är ett stort problem hos får på bete, framförallt för lamm. Det vanligaste symtomet på parasiter är nedsatt tillväxt. Vid mer uttalade problem kan djuren bli sjuka, få diarré eller till och med dö. Till mag-tarmmaskarna hör t.ex. Haemonchus (stora magmasken), T. axei (lilla magmasken), N. battus m.fl. För att inte få in nya arter eller parasiter som är resistenta mot avmaskningsmedel är det viktigt att följa rådande karantänsrekommendationer vid inköp av djur. Instruktioner för träckprovstagning finns här och material för provtagning kan beställas här.