Hullbedömning

Tackornas hull påverkar produktionen i besättningen och hälsan hos enskilda djur. Effekter av underhull och överhull hos tackor kan visa sig på olika sätt, tex med försämrad brunst, sämre embryoöverlevnaden, ökad risk för lamningskomplikationer, sämre råmjölkstillgång, sämre mjölkproduktion m.m.  Hullet har även betydelse för vissa sjukdomar hos tackan under dräktighetens sista del och under digivningsperioden.