Hullbedömning

Vid hullbedömning är det viktigt att fåret står lugnt och avslappnat. Djuren bör stå trångt, antingen i lagom stora grupper eller i en drivgång så att de är lättåtkomliga. Använd alltid samma hand för att hullbedöma så likartat som möjligt.

Bedömningen görs över ländryggen, i området bakom det bakersta revbenet och framför korset. Lägg handen med fingrarna från dig, mot tvärutskotten och låt handflatan glida över tornutskott, muskulatur och ner över tvärutskotten. Prova om det går att få in fingrarna mellan och under tvärutskotten. Känslan av muskulaturen och tvärutskottens ändar vägs samman för att avgöra vilken hullklass på en skala från ett till fem som fåret har.

Tornutskottets höjd kan variera mellan individer och olika raser och ska därför vägas in med viss försiktighet för att bestämma hullklass. Denna typ av hullbedömning är inte till för att avgöra slaktmognad utan för att ge en bild av i vilken kondition tackan eller avelsbaggen är i.

Hullkort skrivbart
Hullkort för utskrift
Hullbedömning av får – broschyr
Hullskala och hullbedömningsteknik