Guide

Hullbedömning av får

Hullbedömning görs för att kontrollera att fåren är i rätt hull under fåråret. För att hullbedöma måste man känna på fåren. Det går inte att göra genom att bara titta på dem, eftersom även kortklippt ull omöjliggör en korrekt bedömning. Använd skala ett till fem, med eller utan halva hullpoäng. Skalan börjar på noll med ett mycket kraftigt avmagrat får med små kroppsreserver. Hullbedömning är inte till för att avgöra slaktmognad utan för att ge en bild av i vilket produktionshull tackan eller avelsbaggen är i.

Hullbedömningsteknik

Hullbedömning görs över fårets ländryggen. Fåret ska stå upp och vara avslappnat. Djuren bör stå trångt, antingen i lagom stora grupper eller i en drivgång så att de är lättåtkomliga. Använd alltid samma hand för att hullbedöma så likartat som möjligt.

Lägg handen mitt på ländryggen med fingrarna bort från dig, mot tvärutskotten och låt handflatan glida över tornutskott, muskulatur och ned över tvärutskotten. Prova om det går att känna tvärutskottens ändar och om det går att få in fingrarna mellan eller under tvärutskotten. Väg samman hur muskulaturen och utskotten känns för att avgöra vilket hullpoäng fåret har.

Hullbedömningen görs över ländryggen bakom sista revben (rak tejp), framför bäckenet (kryss).

Anatomi

Ländryggen är den del av ryggen som börjar bakom det sista revbenet och slutar där bäckenet
börjar. Den består av flera ryggkotor. Varje kota har ett tornutskott som pekar uppåt och två
stycken tvärutskott som pekar åt sidorna. Det sitter även små utskott uppe på själva kotkroppen.
Kotorna hålls samman av muskler och ligament som fäster på utskotten. Förutom muskler täcks
utskotten av fett. Inne i kotkanalen ligger ryggmärgen som skyddas av kotorna.

Samma hullskala kan användas oavsett vilken fårras som hullbedöms. Höjden på tornutskottet varierar mellan individer och olika raser. Det är därför viktigt att inte lägga för stor vikt vid hur tornutskotten känns. Hur tvärutskotten känns avgör i första hand vilket hullpoäng varje får ges.

Hullskala 1-5

Det optimala hullet för tackor varierar under fåråret. Du bör sträva efter att tackorna inte varierar mer än cirka en hullpoäng under hela året. Ett hullpoäng omkring 3 är lagom under större delen av året. Tackan tappar naturligt i hull efter lamningen eftersom hennes extra reserver kommer att
användas för mjölkproduktion. En tacka med hög mjölkproduktion eller en sjuk tacka kan tappa märkbart i hull på bara några dagar. Djur kan hamna i hullklass ett utan att fördenskull vara djuskyddsmässigt dåligt skötta. Vid betäckning är det viktigt att tackan har återtagit ett hullpoäng på 3 till 3,5 och att hon bibehåller det fram till lamning.

Avelsbaggen bör hålla hullpoäng runt 3 under större delen av fåråret. Inför betäckningssäsongen kan baggen få öka något i hull till 3,5 eftersom de ofta minskar en hullpoäng eller mer under betäckningen. Efter betäckningen erbjuds baggen näringsmässigt bra foder för att återta hullpoäng 3.

I diagrammet visas optimal hullvariation för tackor under året. Målsättningen är att tackan inte varierar mer än en hullpoäng under hela året och helst aldrig sjunker under hullpoäng 2.

Registrera resultatet

Fyll i resultatet av hullbedömningen i en tacklista eller en tabell (utskrivbart/Excelfil) för att få en bra översikt över flockens hullspridning och medelhull. Skriv antingen individnummer eller sätt ett kryss i tabellen efter hand som tackorna bedöms. Det finns alltid en viss hullvariation inom en flock. Variationen bör dock inte vara för stor. Målet bör vara att 90 % av tackorna har önskad hullpoäng. Cirka 5 % av tackorna bör då ligga en halv poäng över önskat hull och cirka 5 % en halv poäng under. Under digivningen blir hullspridningen i flocken ofta större.

Strategisk hullbedömning

Genom att hullbedöma tackor vid strategiskt valda tidpunkter under fåråret kan tackornas hull styras med hjälp av utfodring och gruppering. Hullbedömningen ger svar på hur utfodringen har fungerat sedan den förra hullbedömningen. Efter hullbedömningen bör du fråga dig vilka näringskrav tackorna kommer att ha framöver: Behöver foderstaten ändras? Behöver fodertillgängligheten ändras; till exempel antal foderplatser eller antal utfodringstillfällen? Behöver tackorna grupperas?

 

Förslag på lämpliga tidpunkter för hullbedömning. Hullbedöm gärna oftare. Görs hullbedömningen endast en gång per år är den viktigaste tidpunkten vid avvänjning av tackorna.

Praktiska tips vid hullbedömning:

• Hullbedöm ofta för att lära dig tekniken och för att lära känna dina får och ditt foder/bete.
• Använd samma hand när du hullbedömer så att du alltid gör likadant.
• Ställ tackorna i en trång fålla eller i en drivgång för att enkelt kunna känna på hullet.
• Börja med att kalibrera dig själv genom att leta reda på en tacka med hullpoäng 3 och bedöm därefter övriga tackor.