Artikel

Fårpengen

Ersättning för extra djuromsorg för får

Från 2016 har du som fårägare kunnat söka Ersättning för extra djuromsorg för får hos Jordbruksverket, den s.k. fårpengen. 2023 har vissa ändringar i villkoren införts, bland annat finns nu kravet att ta minst två träckprov årligen. Se Jordbruksverkets hemsida för aktuell information.

Pärmen om Fårpengen

Hushållningssällskapet har tagit fram en pärm som innehåller underlag och hjälp till den dokumentation som krävs för ”Ersättning för extra djuromsorg för får”.

Du kan beställa pärmen här: https://hushallningssallskapet.se/tjanster/djur/far/farpengen/