Artikel

Orsaker och behandling för kalvar som föds med sammandragna eller slappa böjsenor

I samband med kalvningssäsongen får vi ofta frågor kring kalvar som föds med antingen sammandragna eller slappa senor. Kalvarna uppvisar störda rörelsemönster, hälta eller ovilja till att röra sig. Kalvar med kontraherade böjsenor kotar ofta över och belastar framsidan av klöven, kotleden eller i grava fall framknät.

Bruce Derksen skriver i Canadian Cattlemen (12/1 2023) att böjsenorna är spända och förkortade. Vidare beskrivs motsatsen; slapphet i senorna, då kan kalven trampa igenom helt och belasta lättklövarna med tårna pekandes uppåt. Andrew Niehaus professor vid Ohio State University menar att det inte bara är senorna som är felkonstruerade utan även ledkapslar, muskelvävnad och skelett. Hos unga kalvar är inte skelettet förbenat ännu utan fortfarande till stor del brosk vilket försvårar diagnostiken med hjälp av röntgenbilder.

Niehaus fortsätter med att orsaken till bekymret inte är helt fastställt, en tanke är att det hänger ihop med stora foster, man resonerar att kalven har legat trångt i livmodern och inte kunnat sträcka ut benen under fosterstadiet vilket leder till en låsning. Man kan idag inte att se något samband med avvikande senor och andra ärftliga defekter så som hjärtfel, gomspalt eller dvärgväxt. Däremot kan överdrivet intag av protein i slutet av dräktigheten leda till störningar i fosterutvecklingen. Att säkerställa korrekt intag av vitaminer och mineraler under dräktigheten kan inte heller betonas nog. Otillräckligt intag av selen kan även ge ortopediska störningar.

I lindrigare fall av kontraktioner är motion, stretching och vila är en viktig del av behandlingen. Om kalven hålls på mjukt underlag i en välströad box behöver den få ett par vändor dagligen på fast underlag samt stretching av de kontraherade strukturerna i liggande läge i kombination med smärtlindring kan man hjälpa dessa kalvar. Vid mer allvarliga fall kan olika typer av stödjande bandage eller kirurgi vara aktuellt, men det är mer kostsamt och kan leda till slapphet om det inte utförs korrekt. Niehaus poängterar att slapphet i lederna ofta är mer utmanande då man behöver strama upp stödjevävnaden, motion sträcker ut strukturerna men ger å andra sidan mer muskelmassa och styrka hos individen.

Sammantaget ska kalvar med dessa bekymmer alltid smärtlindras vid behov samt få en seleninjektion. Niehaus hävdar slutligen att bredspektrum antibiotika så som tetracyklin inte har någon bevisad effekt för dessa kalvar.