Artikel

Hur bedömer/värderar jag min spannmål?

Hösten är här och fodersäsongen står för dörren. Kanske har man själv producerat en del spannmål som man skall använda till sina djur eller så vill man köpa lite av sin granne. Oavsett vilket så är det viktigt att man har koll på kvaliteten, både den hygieniska och nutritionella.

När man kvalitetsbedömer spannmålen man producerat eller skall köpa så börjar man att lukta på den. Spannmål skall lukta gott, det får inte finnas lukt av mögel, fukt, svamp och jord, den får inte kännas unken eller gammal. Vattenhalten på spannmål är viktig, högre vattenhalt försämrar lagringsdugligheten. För att spannmålen skall kunna lagras under en hel säsong skall vattenhalten ligga på <14%. Om spannmålen skall användas tidigt/snarast så kan det fungera med vattenhalter upp mot 16 %, men här finns en risk för lagringsskador. Man kan få en uppfattning om vattenhalten genom att bita i kärnan, spannmålen skall vara hård för att vara torr, upplevs den som mjuk när du biter är den sannolikt fuktigare än 16% vh. Är den stenhård nästan som att bita i en liten sten då är den för torr och djuren kan ha problem med att äta av den, det gör nog lika ont i deras tänder som våra. 😊 Självklart skall Spannmålen vara fri från föroreningar så som halm, agnar, gräs, gödsel mm.

För att få en uppfattning om hur spannmålen är rent näringsmässigt, kan man mäta rymdvikten. Rymdvikt anges i g/l Det finns ett väldigt starkt samband mellan rymdvikt och näringsinnehåll i spannmålen. Tyngre spannmål = Högre näringsinnehåll. För att få detta mått exakt så skall man egentligen ha riktiga kärl som man kan fylla till bredden för att få exakt en liter. Ett sådan mått kan du själv göra genom att fylla ett kärl med en liter vatten och sedan kapa av måttet. Mät upp en liter spannmål och väg sedan denna volym. Då har du fått litervikten, g/l. I äldre tider talade man om hektolitervikt, och det avser samma sak.

I tabellen nedan kan du se hur stor skillnad det är i näringsinnehåll i förhållande till rymdvikten. Det varierar som ni ser runt 1 MJ/kg ts i näringsinnehåll beroende på vilket spannmålsslag det är. I havrens fall motsvarar det runt 10% av energivärdet. Det betyder 10 % högre giva/dag för att ge samma mängd näring till Tackan.

Theo den Braver

070-3933089
Gård & Djurhälsan,
Lammproduktion