Artikel

Grovfoderersättning för Får och Lamm

Lantmännen och Svenska Foder lanserar i dagarna anpassade foder som kan ersätta en viss del grovfoder i foderstaten hos våra får.

Fodren är avpassade för låga grovfodergivor. Detta kan passa väldigt många som har brist på grovfoder. Priset på pelletsen ligger idag runt 2,50 kr/kg. Dessa grovfoderersättare är i första hand baserade på fiberprodukter som betfiber, luzern, grönfodermjöl, kli mm. Man ger en bas av grovfoder och kompletterar med pellets. Grovfoderbasen kan vara bete, ensilage, hö eller halm. Sedan anpassar man givan av pellets efter det behov som djuret har.

Galant Grov heter fodret hos lantmännen som är lämpligt till får, tidigare var detta helt avpassat för nöt men nu är Cu-innehållet anpassat till får. Svenska Foders grovfoderersättare heter Rosa Grönmix och bygger på samma princip. Grönmix är mest avpassat för nöt men får en syster snart som är mer avpassat för får och lamm. Man kan alltså i det mest extrema fall göra funktionella foderstater av halm som grund och komplement med Grönmix eller Galant Grov. En foderstat baserad på halm för 2 kr/kg och Pellets för ca 2,50 kr/kg, så klarar du foderbehovet för en marslammande tacka med 2 lamm för ca 650 kr, och 200 dagars stallperiod. Det går att prissäkra sitt behov av foder hos flera av foderleverantörerna. Tag kontakt med era fodersäljare så får ni mer information.

Har man mer grovfoder så justerar man förstås foderstaten efter det. Har man riktigt gott om foder så är det kanske så att man bara använder vanligt kraftfoder, spannmål och trindsäd, fast i lite högre tilldelning. Ett annat väldigt fint alternativ är Grönfoderpellets eller Luzernpellets. Tyvärr är priset i år något högt men kan absolut vara ett alternativ för flera fårhållare som bara behöver komplettera lite grand och har ett litet antal får.

Årets Foderstat?

Tag kontakt med mig så fixar vi foderstaterna inför kommande säsong. Bäst är det om ni gjort en inventering av ert foder så vi vet mängderna som finns tillgängliga och kan planera foderåret efter detta.

Den i särklass viktigaste åtgärden som alla fårägare måste fundera kring inför vinterns utfodring är foderspillet. Ofta ser jag hur upp till 50 % av grovfodret försvinner som spill när man utfodrar i och på olika häckar och foderbord. Här finns det all anledning att fundera ett varv till kring vad man kan göra för att minska spillet.

Med hopp om regn!

Theo den Braver 070-393 30 89
Gård & Djurhälsan