Artikel

Förbättra ditt grovfoder och tjäna pengar

Nu sitter jag och räknar foderstater till våra kunder. Överlag så är ensilagekvaliteten ganskalåg. Många har problem med riktigt låga näringsvärden på sitt grovfoder. Typiska analyser är <10Mj/kg ts i energi och <120 g Rp/kg ts. Jag tror inte man är medveten om grovfoderkvalitetensbetydelse för ekonomin i sin lammproduktion.

Om jag gör en enkel beräkning på foderåtgång till min tacka så skiljer det ca 0,8 kg fårfor/tacka & dag under digivningsperioden för att täcka näringsbehovet hos en tacka med 2 lamm. Om fårfoder kostar ca 2,50 kr/kg (Bulk) och min digivningstid, då jag ger tackan kraftfoder är 10 veckor lång = 70 dagar.

0,8 kg x 2,50 kr x 70 dagar= 140 kr/tacka med 2 lamm = 70 kr/lamm ”Nettovinst”.

Vad är det då för skillnad på dessa två grovfoder?
Det ena ensilaget är 10 Mj/kg ts och 120 g Rp/kg ts, det andra är 11 Mj/kg ts och 165 g Rp/kg ts. Det är alltså inga extrema analysvärden på något sett, men betydelsen för produktionsekonomin och värdet på min slutprodukt är enorm. Många analyser på grovfodret är så låga som 9 Mj och 90 g Rp/kg ts.

 

Hur skall jag göra då för att få ett ensilage/grovfoder som är bättre?

 1. Gödsla vallen
  Grundprincipen är att alltid tillföra så mycket växtnäring som man tar bort från sin vall. Ex, skörd 6 ton ts/ha = 140 kg N, 14 kg P, 150 kg K (Jordbruksverket 2016).
 2. Gödsla vallen tidigt
  När vallen börjar växa, det är då gödseln skall finnas på plats så den kan utnyttjas av vallväxten. Vallen blir konkurrensstark och ogräsen har inte en chans.
 3. Skörda vallen i tid
  Får/Lamm vill ha ett spätt gräs när dom är i produktion. Skörda vallen innan mjölkbonden på bygden skördar sin vall. Skörda vallen innan stråskjutning, max 6 veckor mellan skördarna (gärna 5 v).
 4. Förnya dina vallar
  Det finns alltid skiften som är svårare att bruka. Välj ut vilka bitar/åkrar som är ekonomiska att bruka och jobba med dem i en intensiv produktion. Förnya dessa och gödsla dem väl. Ha ett mål. Låt bitar/åkrar som inte är enkla att jobba med, bara producera foder med lågt näringsärde till den lågproduktiva tackan, -senare skörd, lägre mängd gödsel osv.

Gör planen för din växtodling nu på hösten, för det är nu du har något sånär koll på hur skörd
2017 blev och varför den blev som den blev. Fundera ut åtgärder – gödsling, sådd och skörd. Bor
du i södra Sverige bör du sikta på skörd i slutet av maj. Bestäm redan nu hur mycket du skall
skörda till dina djur och var du skall lagra skörden.

Vill du ha hjälp med planeringen/driftsledningen så hjälper jag gärna till.

Theo den Braver
Gård & Djurhälsan
Produktionsrådgivning Lamm