Artikel

Erfarenheter från lammbarsgrupp

En tacka har bara två spenar och det är ofta svårt att få en tacka att föda upp fler än två lamm. Hos tackor med fler än två lamm är det större risk för spenskador av lammens tänder eftersom många lamm ska dela på spenarna. Tackorna löper större risk att drabbas av juverinflammationer som en följd av detta. Det finns också risk att lammen växer sämre och att särskilt ett av lammen halkar efter. Med en lammbarsgrupp kan tackan avlastas och lammöverlevnaden bli bättre.

Hos Lars Lundesjö och Johan Ahnström i Lundbo finns 80 vita korsningstackor som lammar relativt koncentrerat tidigt i mars. Fram t.o.m. 2010 bedrevs smågris- och slaktsvinsproduktion med 23 grisningar var åttonde vecka. Som smågrisproducenter fanns tankesättet att varje född gris är en resurs. Samma tankesätt speglar lammproduktionen där varje fött lamm ger intäkter längre fram vid slakt. Antal lamm per tacka är högt, i snitt föds kring 2,5 lamm per tacka. Det som varit bekymmersamt på gården är att man varje år fått ett antal pellelamm som inte hängt med i tillväxt. Lammdödligheten har varit lite för hög och onödigt många tackor har fått juverinflammation. Svaga lamm och övertaliga har sporadisktstödmatats med nappflaska vid sidan om sin tacka under 2-3 månader.

Provade på lammbarsgrupp
Senaste lamningen provade man på att sätta övertaliga lamm tillsammans i en lammbarsgrupp. Vid lamningen var policyn att sondmata svaga eller små lamm direkt med 50-150 ml råmjölk. Trilling eller fyrlingslamm fick också råmjölk direkt efter födseln.
– Jag tycker att det var kanon med en lammbarsgrupp. Detgjorde att man inte tvekade att plocka bort svaga lamm eller minska en tackas lammantal, säger Johan Ahnström
– Om tackan hade fyra lamm tog vi bort det minsta lammet från tackan så snart lammet fått i sig råmjölken. Om tackan hade tre fina lamm lät vi tackan försöka ta hand om sina egna lamm. Lammbarsgruppen hade vi i en egen box där de hade tillgång till spätt hö, friskt vatten, mineralfoder. De fick kraftfoder i fri tillgång via en gammal smågrisautomat. Först fick lammen varm mjölk i vanlig nappflaska under de första tre-fyra dagarna. Jag hade samma sorts nappar till nappflaskan som till lammbarshinken, vilket gjorde det lättare att vänja in dem senare på hinken.

Johan berättar att det krävdes lite träning när sedan lammbaren skulle introduceras. Lammen präglas på den som ger mjölken i nappflaskan, så man måste vara med när man utfodrar första gångerna i lammbaren. Man får hjälpa till en hel del i början och sätta munnen mot napparna och visa lammen att det kommer utmjölk.
– Vi hade en hink med fem nappar plus nappflaskställning med fyra flaskor á 5 dl. Vi borde haft ytterligare en hink med tre eller fem nappar istället för att minska bråket vid matning. När det var som mest lamm hade vi 13 lammi gruppen.

När lammen lärt sig äta ur lammbaren serverades de kall lammnäring i fri tillgång fram till avvänjning. Det yngsta lammet var då 8 veckor och äldsta var 11 veckor. Lammen avvandes tvärt från mjölken Vid betessläpp fick lammbarsgruppen initialt beta i en egen grupp. De fick fortsatt tillgång till kraftfoder på betet de första veckorna.
– Lammen fick beta parasitfritt vallbete nära gården. De lärde sig snabbt att beta trots att de inte hade något äldre djur som lärde dem. När vi skiljde ifrån övriga lamm fick lammbarsgruppen gå till tack- respektive bagglammsgrupperna. Här gjorde lammen stor nytta genom att de som före detta flasklamm kommer fram. Det gjorde lammgrupperna lätthanterliga. Jag kunde vandra vart jag ville med hela gruppen, berättar Johan.
Johan fortsätter: – Bara fördelar med lammbarsgrupp tycker jag. Nåja, de har ju kostat ganska mycket i mjölkersättning men det är det värt. Man vill ju att varje fött lamm skall få vara ett levande lamm som får chansen att skutta runt. Att få svaga lamm att överleva känns bra i hjärtat och det gjorde också att barnen gärna var med i stallet och ”hjälpte” till.