Artikel

Undersökning av döda lamm

Det är inte alltid man kan komma hela vägen fram till att veta dödsorsaken på enskilda lamm, men förhoppningsvis kan man tillsammans med sin veterinär lägga ihop tillräckligt många pusselbitar för att sätta in åtgärder som ger färre döda lamm i framtiden.

Artikeln är publicerad i Fårskötsel 2-2022

Statistik och historik

Bara genom att ringa in NÄR lammen dör kan man många gånger komma närmare svaret på varför de dör. Det är därför viktigt att korrekt skriva upp alla döda lamm (även omärkta) oavsett om man använder Elitlamm eller för sin statistik på annat sätt. Fördelen med rätt statistik är också att man tydligt kan se var man har potential att förbättra sig och inte minst kan man också se när ens insatser ger resultat.

När man analyserar dödsfallen för lamm kategoriserar man dem ofta som:

  • Dödfödda (har inte andats)
  • Döda inom 5 dagar
  • Döda dag 6-60
  • Döda dag 61 fram till slutändamål (slutändamål = slakt, rekrytering, försäljning eller passerat 6 månaders ålder)

Ålder blir sedan en pusselbit som kan läggas till övrig historik. Har några symtom observerats på några lamm? Hur mycket väger lammen? Har lammen varit på bete eller dött på stall? Är lammen/tackorna vaccinerade? Hur ser foderstaten ut? Vilka parasiter finns i besättningen? Andra störningar hos andra djurkategorier? osv. För att sedan få ytterligare pusselbitar är undersökning av döda lamm oftast nästa steg.

Obduktion

För att obducera lamm finns det flera olika alternativ, vilket alternativ som fungerar bäst beror bland annat på var i landet man bor. Oavsett vilket alternativ man väljer tillkommer en djurägaravgift för själva obduktionen. För 1-3 lamm under 12 mån är djurägaravgiften 771 kr. Djurägare som är kunder till Gård & Djurhälsan BAS eller PLUS behöver dock inte betala någon djurägaravgift. För obduktioner utförda på SVA i Uppsala tillkommer en destruktionskostand som för 1-3 djur under 20 kg är 200 kr och 500 kr för djur mellan 20-90 kg (2022).

Viktigt att tänka på är att man alltid behöver en remiss från en veterinär inför obduktionen.

 

För att få en uppfattning om varför lammen i besättningen dör och på sikt kunna sätta in rätt åtgärder så krävs det ofta en kombination av statistik, övrig historik, obduktioner och egna undersökningar.
Foto: Emma Ternman

 

Möjliga alternativ för obduktion:

  1. Posttransport till obduktionslaboratorium i Uppsala (SVA). Ett bra alternativ för lamm under 20 kg oavsett var i landet du bor, kräver särskilda transportkartonger. Transporten kostar 150 kr + moms. Kostnad för destruktion tillkommer.
  2. Egen transport till obduktionslaboratorium i Kävlinge, Skara, Visby eller Uppsala (SVA). Ett bra alternativ för lamm för dig som bor i dessa områden. Observera att det kan finnas viktgränser beroende på vart djuren lämnas in, lamm under 15 kg går dock att lämna in på samtliga orterna. Kostnad för destruktion samma som vid vanlig kadaverhämtning på gård.
  3. Gårdsobduktion. Kontakta en lokal veterinär för att be om en obduktion på gård (kostnad enligt veterinärens egen debitering för resa och tid på gård minus 1000 kr som nationella obduktionsanslaget står för).
  4. Transport till obduktionslaboratorium med Svensk Lantbrukstjänst till Karlskoga, Visby eller Kävlinge. Tyvärr ett dåligt alternativ för små lamm som lätt kan ruttna eller försvinna i containern med andra stora djur. Om detta alternativ väljs är det viktigt att påminna transportören om att lammet ska placeras i en gul plastsäck för att undvika att det försvinner. Kostnaden är den samma som för vanlig kadaverhämtning.

När det gäller transportkartonger för posttransport till SVA i Uppsala går dessa att beställa kostnadsfritt från www.sva.se och det kan därför vara bra att alltid ha en hemma. Beställ i första hand kartongen på 79 liter som går att skära ner till en mindre storlek. Observera att själva fraktsedeln endast är giltig under 2 månader, det går dock att beställa en ny fraktsedel via SVA:s hemsida som man själv kan skriva ut. När man ska packa lamm i transportkartongen är det mycket viktigt att man följer instruktionen som medföljer materialet och man får aldrig skicka in lamm som packats med annat material än det angivna. Tydliga instruktioner finns här. Det går att beställa hämtning av paketet via PostNord (ingår i portot) alternativt går paketet att lämna in på något av PostNords företagscenter, det får aldrig lämnas in hos ett ombud.

Misstanke abort

Om man ska skicka lamm till obduktion och har misstanke om abort för att lammen inte är fullgångna eller för att fosterhinnorna inte ser normala ut ska man tänka på att det är viktigt att man skickar in både lamm och fosterhinnor. I de fall man lyckas ställa en diagnos efter en abort är det oftast efter just undersökning av fosterhinnorna.

Det är också viktigt att tänka extra noga på hygienen vid misstanke om aborter då många abortorsaker är smittsamma för både får och människor. Gravida och personer med nedsatt immunförsvar bör inte hjälpa till alls i samband med aborter/kastningar och bör vara extra försiktiga om de inte kan undvika att hjälpa till vid förlossningar/sjuka lamm.

 

En bit lunga som flyter visar att lammet andats medan lunga som sjunker visar att lammet var dödfött.
Foto: Lovisa Zeeck

Temperatur

Inför en obduktion är det bra om lammet kan hållas svalt för att inte ruttna innan obduktionen. Under sommaren kan detta vara en utmaning, ffa med större lamm. Ett tips är att så fort som möjligt efter att lammet dött spola lammet med kallt vatten för att på så sätt snabbt kyla ner det och sedan placera det så svalt som möjligt. Har man en specifik frågeställning som bara kräver undersökning av ett organ (ex lungor eller mjälte), är ett alternativ att ta ut aktuellt organ för att placera det svalt inför transport. Organ kan skickas in till SVA på samma sätt som hela kroppar, för detta krävs också remiss från veterinär och korrekt transportkartong (se ovan).

Inför obduktionen ska lammen inte heller frysa. Frysskador gör att det är många prover som inte går att ta och det kan även blir svårare att bedöma kroppen visuellt för obducenten.

Egen undersökning

Genom att själv undersöka döda lamm kan man ibland lyckas ringa in dödsorsaken. Egna undersökningar är ett bra komplement till obduktioner och gör att fler lamm kan undersökas på ett kostnadseffektivt sätt. Fördelarna är också att de går att genomföra oavsett veckodag, geografi eller väderförhållanden. Nackdelarna är att det är svårare att ta prover och att bedömningen av kroppen och organen varken blir komplett eller utförd av erfaren obducent. Genom att ta foton och noga skriva upp alla fynd som görs kan man dock ofta ha en bra diskussion med sin veterinär efter undersökningen.

Vid undersökning av döda lamm är det mycket viktigt att hålla en god hygien. Lammen kan bära på smittor som kan smitta vidare både till den som genomför undersökningen och till andra djur i besättningen. Utför undersökning på en plastad yta som är lätt att göra rent, använd skyddskläder som kan tvättas efter undersökningen samt handskar. Egen undersökning avråds från om misstanken är abort och/eller om den som ska genomföra undersökningen är gravid eller har kraftigt nedsatt immunförsvar.

 

Tecken på svår förlossning ses ibland tydligt redan vid en yttre inspektion med både missfärgning av mekonium (fosterbajs) och med blödningar på ögat (A). I andra fall kan man först efter att lammet öppnats upptäcka kraftiga blödningar i form av stora koagel i buken (B) och trots att blödningarna uppkom vid förlossningen kan lammet ha varit på benen och diat.
Foto: Emma Ternman och Lovisa Zeeck

Film och protokoll

På Gård & Djurhälsan har vi tagit fram en ”steg-för-steg”-video för hur man kan genomföra en undersökning av ett dött lamm samt ett protokoll man kan fylla i. Protokollet och filmen är i första hand anpassade till lamm yngre än 7 dagar. Även äldre lamm går att undersöka på motsvarande sätt men det är då lite andra saker som man bör fokusera på och det är vanligare att man behöver ta prover för att komma närmare en diagnos. Ska organ skickas in till SVA för provtagning görs det på samma sätt som hela kroppar, för detta krävs också remiss från veterinär och korrekt transportkartong (se ovan).

Efter en egen undersökning av lamm under 7 dagar kommer man alltid kunna svara på frågorna; Har lammet andats? Har lammet stått upp? Har lammet ätit? Vidare fokuserar undersökningen på tecken på svår förlossning, tecken på infektioner och tecken på svält. Även missbildningar kan ibland hittas vid närmare undersökningar.

Om man vill få tillgång till filmen och protokollet kan man få en genomgång av någon av våra veterinärer under ett besök eller videomöte alternativt gå kursen ”Varför dog lammet?”.

Dokument och länkar