Artikel

Ehecsmitta mellan får och människor

Ehec är en sjukdom som skapat en del rubriker de senaste åren och som fram för allt satts i samband med nötkreatur, men då det förekommit att även besökare på fårgårdar blivit smittade av ehec så kan det vara på sin plats med en artikel för att påminna om risken för smitta.

Artikeln är publicerad i Fårskötsel nr 2 2019

I Sverige rapporteras ca 500 fall av ehec bland människor varje år. Det har dock skett en viss ökning senaste åren och 2018 var antalet fall knappt 900. Ca hälften av de svenska ehec-fallen har blivit smittade i samband med utomlandsvistelse.

Vad är ehec?

E-coli är oftast en harmlös bakterie och finns i den normala tarmfloran hos både människor och djur. Ibland kan dock en sjukdomsframkallande variant av E-coli finnas hos idisslare, vanligast hos nötkreatur, men även hos får och get. Hos idisslare kallas denna bakterievariant vtec (verotoxinbildande E-koli), medan samma bakterie heter ehec (enterohemorragisk E-koli) när människor smittas. Djuren som bär vtec är inte sjuka, men när bakterien smittar människor kan vi bli sjuka på grund av giftet som bakterien producerar. Det är framför allt barn och äldre som är känsliga.

Det är vanligast under sommar och höst att djuren bär vtec-bakterier, vilket också sammanfaller med den period då vi människor mer frekvent vistas i deras utemiljö. Exempelvis semester med besök på gård, utflykter i naturen, bad i närliggande sjöar osv.

Djuren bär smitta utan att vara sjuka

Som djurägare vet man inte om djuren är bärare av bakterien eller hur och när denna eventuellt kommer in i besättningen, då djuren inte blir sjuka av bakterien. Normalt renar sig djuren själva från bakterien på några månader.

Ehec finns naturligt i miljön i hela världen och kan förekomma både på djur och vegetabilier. Bakterien sprids via kontakt med djur, gödsel, picknick i djurhagar, bad i närheten av betesmarker med mera. Ehec kan också smitta via livsmedel om inte kökshygien varit tillräcklig.

Magsmärtor och diarré är vanliga symtom

Människor smittas genom att de får i sig ehec-bakterier via munnen. Det krävs endast ett fåtal bakterier för att utveckla sjukdom. Symtomen vid ehec är kraftiga magsmärtor, diarréer och ibland kräkningar. Ehec kan även ge milda symtom och helt symtomfria bärare förekommer också. I några fall kan ehec ge komplikationer, bland annat i form av njursvikt (hemolytiskt uremiskt syndrom =HUS).

Var rädd om dig, familjen och besökare på din gård

För att minimera risken att bli sjuk är det viktigt med god hygien, i alla miljöer där ehec-bakterien kan förekomma!

Vid kontakt med idisslare och vid besök på gårdar med får-, get- eller nötkreatur är det viktigt att vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten. Tänk på att hjälpa barnen med handtvätten. Tvätta alltid händerna innan du äter och undvik att äta och i djurens närmiljö.  Anordna inte eller ät inte picknick i beteshagar där det går nötkreatur, får eller getter. Undvik också att bada där idisslare har tillgång till stranden.

Som djurägare kan du ta ansvar och informera besökare (det är extra viktigt vid besök av barn!) på din gård. Säkerställ att besökare har möjlighet och förstår vikten av att tvätta händerna. Desinficera även gärna händerna med handsprit efter besöket, så vi alla hjälps åt att förhindra nya fall av ehec!

God kökshygien är alltid viktigt

I köket är det alltid viktigt med god hygien i samband med matlagningen, bland annat genom att tvätta händerna ofta, diska knivar och skärbrädor noga. Undvik att använda samma redskap för olika livsmedel. God kökshygien säkerställer risken för många smittor kopplat till mat, inklusive ehec.

Då bakterier kan förekomma i rå köttfärs ska du inte smaka på denna innan tillagning, utan alltid äta köttfärsen väl genomstekt. Bakterien tål både frysning och kyllagring, men dör vid en tillagningstemperatur på 70 grader.

Ehec-bakterien kan även förekomma i opastöriserad mjölk och på andra livsmedel som blivit förorenade med bakterier, såsom osköljda grönsaker. Tvätta därför alltid frukt, bär eller grönsaker noga innan du äter.

 

Källor: Jordbruksverkets EHEC-information www.jordbruksverket.se

Livsmedelsverkets hemsida www.livsmedelsverket.se

Sveriges veterinärmedicinska anstalt www.sva.se