Artikel

Diarré hos lamm på bete

Diarré är ett vanligt sjukdomssymptom hos lamm, men förekommer också hos vuxna får. Symptomen kan orsakas av felaktigheter i utfodringen, som dåligt vatten eller foder, men det kan också röra sig om giftiga växter eller ett för snabbt foderbyte. I många fall, speciellt hos lamm, rör det sig dock om smittämnen av olika slag, alltifrån parasiter till virus och bakterier.

Det unga lammet
Redan de första levnadsdagarna kan lammen drabbas av diarré, men den har inget med betet att göra, utan är vanligtvis orsakad av en dålig hygien vid lamningen, med smittämnen närvarande.
Vid 2-3 veckors ålder däremot, börjar lammet nyfiket smaka på det mesta. Här kan olika smittämnen från stall, rastfålla och bete orsaka diarré. Speciellt nedsmittade brukar de rasthagar som de äldre djuren använt under vintern vara.

Diarré på bete
Betessläpp kan vara rena revolutionen för den växande lammvåmmen. Helt plötsligt fylls den med kraftigt, energi- och proteinrikt foder som den inte är tränad att ta hand om, och en massa näring går ut i tarmen och göder olika tarmbakterier. Följden kan bli diarré

Mag-tarmparasiter i form av maskar kan orsaka diarré hos lamm med svag motståndskraft, redan tre till fyra veckor efter betesutsläpp. Men vid normal parasitsmitta brukar man oftast inte se eventuella diarrésymptom på lammen förrän efter avvänjning

Provta för att ta reda på orsak
Säkrast görs detta genom obduktion, något som är gratis för Fårhälsovårdens medlemmar. Intransporten till obduktion måste dock djurägaren själv stå för. Avföringsprov kan ge diagnos. Medlemmar i Fårhälsovården har rätt till två gratis parasitundersökningar per år.

Vätska är viktigaste behandlingen
Behandling varierar efter grundorsak. Men det finns en behandling som man alltid ska ha i åtanke när lamm får diarré. Vid allvarlig diarré är det viktigt att tillföra vätska. Det är här som de olika vätskeersättningspreparaten kommer in. Det finns många på marknaden i form av pulver eller tabletter att blandas med vatten. Exempel på sådana är Ewolyt, Lytomin, Saltbalans och Effydral. I nödfall kan du själv blanda något som är bättre än vatten enligt följande:

Vätskeersättning
1 liter vatten
1 lätt rågad matsked druvsocker (i nödfall honung, inte strösocker)
1 knapp tesked salt
1/2 tsk bikarbonat

Vid diarré ökar lammens vätskebehov med 10-20 % av kroppsvikten
Lamm som inte snabbt svarar på vätskegiva kan behöva medicinsk hjälp. Håll kontakt med besättningsveterinären.

Så sammanfattningsvis:

  • Håll lammens miljö ren redan före förlossningen och hela stallperioden.
  • Sörj för att tackorna inte underutfodras. Digivande tackor kräver god utfodring.
  • Släpp inte ut lammen i rasthage där tackorna gått före lamning.
  • Inget tvärt foderbyte vid betessläpp. Överväg vaccinering mot gasbrand.
  • Vid diarré, var beredd med vätskeersättning, som ska finnas i husapoteket.
  • Drabbar diarrén flera lamm, sök diagnos för rätt rådgivning och behandling.
  • Blir inte lammet snabbt bättre, kontakta besättningsveterinären.