Artikel

Dags att vaccinera tackorna!

Nu är det hög tid att beställa vaccin för att hinna vaccinera tackorna innan lamning. Vaccinationen rekommenderas till alla besättningar och kan utföras av dig som djurägare.

Artikeln är publicerad i Fårskötsel nr 8 2017

Vaccination av tackor inför lamningen görs främst för att skydda lammen från att bli allvarligt sjuka de första månaderna i livet men ger även tackorna själva ett skydd mot många sjukdomar. Vi rekommenderar alla att vaccinera sina tackor för att skydda lammen mot gasbrand. Vaccin som även ger skydd mot lunginflammation rekommenderas främst i besättningar med tidigare problem med lunginflammationer orsakade av mannheimios (tidigare pasturellos).

Själva vaccinationen kan du själv utföra som djurägare. Injektionen läggs under huden på tackans hals.

Gasbrand
Gasbrand orsakas av en bakterie som heter Clostrdium perfringens typ D. Den räknas in i gruppen clostridier. Gasbrand kan drabba lamm på både bete och på stall. Det klassiska är att det är de största och finaste lammen som hittas döda utan att andra symtom noterats. Symtom som ibland kan ses innan de dör är kramper, hög feber, andningssvårigheter, skrik. Det kan både drabba enstaka djur eller ett flertal på kort tid.

Cl. perfringens finns normalt i tarmen på får. Om det blir en hög tillgång på kolhydrater i tarmen kan bakterierna snabbt börja föröka sig. De bildar då också ett gift som sprider sig i kroppen och bland annat ger vävnadsdöd i hjärnan och njurarna. Det finns ingen behandling utan sjukdomen leder alltid till döden om den börjat utvecklas. Gasbrand är en av de vanligaste diagnoserna på obducerade lamm som är över en vecka gamla när de dött.

Vaccination är säkraste sättet att skydda lammen mot gasbrand och det man dessutom kan göra är att undvika snabba foderbyten samt ”kraftiga” beten och stora kraftfodergivor.

Andra clostridier
Andra sjukdomar som också orsakas av clostridier och som kan drabba får är t.ex. stelkramp, lammdysenteriet, brådsot, struck, frasbrand och infektiös leverinflammation. Det är alla sjukdomar som i regel har dödlig utgång. Vaccinen mot gasbrand är kombinationsvacciner och skyddar även mot flera andra clostridiesjukdomar.

Lunginflammation
Lunginflammation hos får kan orsakas av flera olika virus och bakterier. Vanligast är problem associerade med Mykoplasma ovipneumoniae (sk pälsfårshosta) och Mannheimia hemolytica (mannheimios/pasturellos). Många gånger kan det dock vara en kombination av flera olika sjukdomsagens som samverkar.

Vid vaccination mot gasbrand kan man välja ett kombinationsvaccin som även har effekt mot bakterierna Mannheimia hemolytica och Bibersteinia trehalosi (mannheimios/pasturellos). Det är ett dyrare vaccin och då det endast har effekt mot två av de sjukdomsagens som kan ligga bakom lunginflammation hos får rekommenderas det främst i besättningar där man vet att det är just M. hemolytica eller B. trehalosi som orsakar problem. Diagnos ställs vid obduktion.

Grundvaccination och revaccination
Individer som vaccineras för första gången behöver alltid få en grundvaccination. Grundvaccinationen består av två vaccinationer med 4-6 veckors mellanrum. När exempelvis ungtackor ska vaccinera inför lamningen ges första vaccinationen ca 8 veckor före beräknad lamning och andra vaccinationen ges ca 4 veckor innan beräknad lamning. Tackor som tidigare blivit grundvaccinerade behöver årligen revaccineras ca 4 veckor före beräknad lamning.

Råmjölk
För att lammen ska få något skydd mot sjukdom av att tackorna är vaccinerade måste lammen få i sig ordentligt med råmjölk (från en vaccinerad tacka) direkt efter födseln. De flesta lammen klarar detta på egen hand men risklamm kan behöva få råmjölk i sond. Lamm som kan betraktas som risklamm är lamm med låg eller mycket hög födelsevikt, lamm i stora kullar (≥3), svaga lamm, lamm från magra tackor, äldre tackor eller sjuka tackor. Ge ett första mål råmjölk i sond (eller flaska om lammet kan dricka själv) helst inom 30 minuter efter födseln till risklammen (50 ml till lamm<3 kg, 100 ml för ett medelstort lamm á 4 kg och 150 ml till lamm>5 kg).

Antikropparna som lammen får i sig via råmjölken, och som skyddar dem från att bli sjuka, försvinner efterhand som lammen blir äldre. Skyddet mot gasbrand är kvar i ca 3 månader medan skyddet mot lunginflammation är kvar i ca 1 månad.

Vaccination av lamm
Lamm som inte fått råmjölk från vaccinerade tackor kan istället själva vaccineras. De kan då vaccineras från 1-3 veckors ålder beroende på vilket vaccin som använts. Lammen behöver då en grundvaccination för att få fullgott skydd. Även lamm som fått råmjölk från vaccinerade tackor kan vaccineras för att deras skydd ska kvarstå längre. När den vaccinationen ska göras beror både på vilket vaccin som används och när lammens riskperiod för sjukdom inträffar, diskutera alltid först lämplig tid med din veterinär om du ska vaccinera lamm som fötts av vaccinerade tackor.

Är du kund till Gård & Djurhälsan hjälper vi gärna till med recept – du kan ringa oss vardagar 9-12 och 13-15.

Beställ vaccin
Du kan som djurägare själv utföra vaccinationen på dina egna djur. Injektionen ges under huden på tackans hals. Är du kund hos Gård & Djurhälsan ringer du oss enklast på telefontiden så hjälper vi dig med recept och ser till att du får vaccinet skickat direkt hem till dig. Telefontiden är öppen alla vardagar 9-12 och 13-15, ring: 0771-21 65 00. Vi hörs!

Malin Bernhard
Djurhälsoveterinär Vreta Kloster  


Tänk på!
  • Vaccin är en kylvara och skall alltid förvaras mellan 2° C och 8° C, även under transport. Kontrollera vilken temperatur ditt kylskåp håller och låt inte dörren stå öppen för länge.
  • Vaccin får inte frysa, ställ därför inte vaccinet för nära kylelementet i kylskåpet.
  • Bruten förpackning skall användas omgående och kan inte sparas.
  • Skaka flaskan väl innan vaccinet dras upp.
  • Placera använda kanyler i burk med lock och förvara den säkert utan risk för att de kommer i orätta händer. Kommunens miljökontor bestämmer vart kanylerna sen kan lämnas in.