Artikel

Bra skydd för personal och besökare vid bekräftad eller misstänkt LA-MRSA i besättningen

Syftet med rekommendationerna i ”Lämna smittan i stallet” illustrerade på de fyra röda planscherna, är att minimera smittan av MRSA från besättningen till andra människor i samhället. Rekommendationerna riktar sig till yrkesgrupper som behöver komma i kontakt med MRSA-smittade grisar innan avlivningen i slakt. Luftsmitta innan skållning, kontaktsmitta efter

Informationsplikt

Vid misstanke och upptäckt av LA-MRSA är djurhållaren enligt arbetsmiljölagen skyldig att lämna information till alla som kommer i kontakt med grisarna, gristransportör och stallpersonal på slakteri eller som går in i stallet. [Länk till arbetsmiljölagen] https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/allvarligt-tillbud-avseende-smittrisker/

Personsluss

Personslussen ska byggas och skötas för att fungera som ett skydd mot yttervärlden. Det är också den plats som ger möjlighet till god arbetsmiljö och internt smittskydd. Se principskiss sluss.

Rena händer

Händerna är rena efter en tvätt med varmt vatten och flytande tvål med efterföljande torkning med pappershandduk och avslutande handdesinfektion. Detta ska utföras innan du går in till djuren och innan du lämnar besättningen.
Händer med infekterade och öppna sår som inte kan desinfekteras ska täckas under hela arbetsdagen. Besökare med sår eller eksem ska ha på sig handskar under hela besöket. Smittspridning kan även ske genom kontakt med inredning och andra ytor i stallar med smitta.

Engångshandskar ska användas vid kontakt med djur och för att skydda dig vid hantering av exempelvis läkemedel. Genom att använda handskar, som byts mellan djuren och avdelningar, vid undersökning av djur så försvåras smittspridningen mellan djur och djurgrupper samt mellan djur och människor.
Långtidsanvändning av engångshandskar riskerar att ge upphov till olika typer av hudproblem som exempelvis allergier. Därför bör man inte bära engångshandskar hela arbetsdagen. Personal bör använda arbetshandskar för att skydda händerna från skador och sår.

Se plansch Rena händer

Rena arbetskläder varje dag

Genom att dagligen byta till rena arbetskläder och strumpor så ökar det interna smittskyddet, smittspridningen mellan djurgrupper försvåra och det leder till en förbättrad arbetsmiljö. Grisar producerar mycket damm som sprids in i alla utrymmen och golv. Dammet är bärare av bakterier och andra smittämnen. Dammet fastnar på strumporna och följer med ut besättningen.

Besökare ska använda engångsoverall som är direkt tagen ur sin förpackning. Strumpor ska vara rena och gårdsegna, alternativt kan besökare använda stövelskydd av engångstyp. Skodon ska vara gårdsegna och rentvättade.

Andningsskydd

Andningsskyddet är en del av arbetarskyddet för besökare och personal. Den huvudsakliga funktionen är att minska mängden damm som andas in. Personal och besökare i grisstallar rekommenderas att använda andningsskydd av engångstyp som byts till nytt efter varje rast. Andningsmask får inte användas. I en besättning med LA-MRSA minskar risken att bakterien sätter sig i andningsvägarna.

Andningsskydd av kvaliteten FFP2 rekommenderas.

Hårskydd

Hårskyddet till besökare hindrar att damm förs in och ut ur besättningen.

Mobilen i påse

Mobilen hålls ren och skyddad genom att den stoppas i en plastpåse under arbetet i stallarna.

Duscha hem!

Genom att duscha och tvätta håret innan du lämnar din arbetsplats i grisbesättningen så lämnar du damm och smittor i stallet.

Gristransportörer

Djurhållaren ska förse gristransportören med dubbla uppsättningar skyddsmaterial såsom engångsoverall, hårskydd, andningsmask och handskar. Den ena uppsättningen används vid ilastning av djur på gården, där stövelskydd träs på fötterna innan rena, gårdsegna stövlar tas på. Händer ska desinficeras innan föraren går in i hytten. Använt skyddsmaterial slängs på gården.

Den andra uppsättningen skyddsmaterial används vid urlastning på slakteri och samma rutiner gäller där.

Stallpersonal på slakteri

Djurhållaren är skyldig enligt arbetsmiljölagen att meddela slakteriet att grisar från gården har eller misstänks ha LA-MRSA. Personal på slakteri som kommer i kontakt med djuren innan skållning ska bära skyddsutrustning. Personal efter skållning behöver ingen extra skyddsutrustning. Skyddsutrustningen innebär hårskydd av engångstyp, andningsskydd av engångstyp, engångsoverall som täcker arbetskläderna och engångshandskar. Dessa extra rutiner ska följas hela dagen tills stallet har blivit rengjort och desinficerat.

Skyddsutrustningen ska slängas efter avslutad slakt, stövlarna ska rengöras och desinfekteras. Händer ska tvättas och desinfekteras.