Guide

Bra skydd för personal och besökare mot LA-MRSA

Personsluss

Personslussen ska byggas och skötas för att fungera som ett skydd mot yttervärlden. Det är också den plats som ger möjlighet till god arbetsmiljö och internt smittskydd.

Rena händer

Händerna är rena efter en tvätt med varmt vatten och tvål med efterföljande torkning med pappershandduk och en avslutande handdesinfektion. Detta ska utföras innan du går in till djuren och innan du lämnar besättningen.

Händer med infekterade och öppna sår som inte kan desinfekteras ska täckas under arbetsdagen och besöket i stallarna.

Handskar används för att skydda dig vid hantering av exempelvis läkemedel. Genom att använda handskar, som byts mellan djuren, vid undersökning av djur så försvåras smittspridningen mellan djur och djurgrupper samt mellan djur och människor.

Långtidsanvändning av engångshandskar riskerar att ge upphov till olika typer av hudproblem som exempelvis allergier. Därför bör man inte bära engångshandskar hela tiden.

Rena arbetskläder varje arbetsdag

Genom att dagligen byta till rena arbetskläder och strumpor så ökar det interna smittskyddet, smittspridningen mellan djurgrupper försvåras och det leder till en förbättrad arbetsmiljö. Grisar producerar mycket damm som sprids in i alla utrymmen och på golv. Dammet är bärare av bakterier och andra smittämnen. Dammet fastnar på strumporna och följer med ut ur besättningen.

Andningsskydd

Andningsskyddet är en del av arbetarskyddet för besökare och personal. Den huvudsakliga funktionen är att minska mängden damm som andas in. Personal och besökare i grisstallar rekommenderas att använda andningsskydd. I en besättning med LA-MRSA minskar risken att bakterien sätter sig i andningsvägarna.

Om personen är bärare av LA-MRSA är risken att grisarna ska smittas av utandningsluften liten. Däremot hindrar andningsskyddet i detta fall personen att peta sig i näsan och därmed kontaminera händerna och riskera att smitta djuren.

Andningsskydd av kvaliteten FFP2 rekommenderas.

Hårskydd

Hårskyddet till besökare hindrar att damm förs in och ut ur besättningen.

Mobilen i påse

Mobilen hålls ren och skyddad genom att den stoppas i en plastpåse under arbetet i stallarna.

Duscha hem!

Genom att duscha innan du lämnar din arbetsplats i grisbesättningen så lämnar du damm och smittor i stallet.